GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 25-10-2021
Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe

 

Wilków, 22.07.2016 r.

DK.I.524.3.2016.AT

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

ogłaszam wyniki

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe:

 

1) Nazwa zadania publicznego:
    Podtrzymanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie Wilków

Nazwa oferenta: 

Stowarzyszenie - Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu
ul. Lipowa 54,
46-115 Bukowie

Wysokość przyznanych środków publicznych:
3.000,00 zł brutto

 

2) Nazwa zadania publicznego:
    Poznaj zabytki swojej gminy oraz ludzi kultywujących tradycje w regionie

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Emerytów,
Rencistów i Inwalidów SAMI DLA SIEBIE
46-100 Namysłów
Rynek - Ratusz 1

Wysokość przyznanych środków publicznych:
0,00 zł brutto.
Oferta pozostała bez rozpoznania.

 

Dziękujemy oferentom za udział w konkursie.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności