GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Zawiadomienie - XVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16.08.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446
) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 16 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15;
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój;
  3. zgłoszenia kandydata Gminy Wilków do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności