GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Dożynki Gminne w Bukowiu 2016

3 września w Bukowiu odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy Wilków. Święto plonów rozpoczęła msza św. celebrowana przez: ks. Andrzeja Stefanów, ks. Tomasza Caputę, ks. Daniela Baranowskiego i ks. Tomasza Broszko. Następnie Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb podziękował kapłanom za odprawienie uroczystej mszy świętej dziękczynnej oraz wszystkim rolnikom, których ciężka praca przynosi plony i korzyści dla wszystkich. „(…)Jesteśmy Wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy okazję to okazać, podziękować za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie tworząc plon.”  
DozynkiBukowie2016040a.jpeg
Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Marta Turek oraz Pan Krzysztof Mozgowiec. Starościna Pani Marta Turek to absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zaaklimatyzowała się już na terenie Gminy Wilków, chociaż dopiero od 2008 r. pełni funkcję zootechnika w Gospodarstwie Rolno - Nasiennym „PAGRO” w Pągowie. Gospodarstwo to od czasu powstania uległo znacznym przekształceniom zarówno w kierunkach produkcji jak i organizacyjnym. Zmieniło też swój wizerunek poprzez organizację imprez rolniczych dla szerokich odbiorców, a mianowicie "Dni Pola", które odbywają się przez kilka dni w miesiącu czerwcu każdego roku.
DozynkiBukowie2016017.jpeg
Starosta Pan Krzysztof prowadzi wraz z żoną Elżbietą i synem Pawłem rodzinne gospodarstwo rolne w Bukowiu. Z rolnictwem związani są od najmłodszych lat i jak tradycja nakazuje ziemię przekazują z pokolenia na pokolenie. Jak przystało na gospodarstwo rodzinne, prace związane z jego funkcjonowaniem wykonywane są przez wszystkich domowników. W dalszej części uroczystości odegrano hejnał powitania przez członków Koła Łowieckiego „Łoś” - Pana Romualda Szulakowskiego, Jacka Szulakowskiego, Waldemara Stolarza oraz Pawła Bęben.
Wśród ceremonii dożynkowych, jak każdego roku, znaczące miejsce miała prezentacja wieńców i arcydzieł dożynkowych, których twórcy wzięli udział w konkursie na najpiękniej wykonane dzieło. Komisja w składzie: Ksiądz Tomasz Caputa - Przewodniczący Komisji; Bożena Puszczewicz, Katarzyna Wypart, Krystyna Sochalska, Roman Półrolniczak - Członkowie Komisji przyznała następujące miejsca: I miejsce - sołectwo Bukowie, II miejsce - sołectwo Pagów oraz III miejsce: sołectwo Wilków i Jakubowice. Podczas Dożynek zostały ogłoszone również wyniki konkursu na najbardziej udekorowaną posesję. I tak I miejsce - zajęli Państwo Agnieszka i Mirosław Wojciechowscy, II miejsce-Państwo Agnieszka i Piotr Maruszak i III miejsce - Państwo Agata i Tadeusz Mozgowiec. Po przemówieniu Wójta , głos zabrał poseł na sejm RP pan Bartłomiej Stawiarski - w imieniu pani premier Beaty Szydło odczytał list gratulacyjny dla mieszkańców Gminy Wilków. A w imieniu Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty list odczytała wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Namysłowskiego - Bronisława Mela.
DozynkiBukowie2016067.jpeg   DozynkiBukowie2016068.jpeg   DozynkiBukowie2016073.jpeg   DozynkiBukowie2016077.jpeg   DozynkiBukowie2016078.jpeg   DozynkiBukowie2016127.jpeg
Miłym akcentem podczas dożynek było przekazanie Starościnie i Staroście przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. talonów na nawozy azotowe Salmag. Ponadto podczas dożynek Wójt Gminy Wilków - Bogdan Zdyb wręczył nagrodę rzeczową - agregat prądotwórczy Państwu Barbarze i Zdzisławowi Załoga oraz Marii i Mariuszowi Załoga z Bukowia za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz II miejsca w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, dziękując za trud i poświęcenie oraz życząc wielu sukcesów i satysfakcji, płynącej z uznania dla ciężkiej pracy.
Oprócz świeżego, wspaniale wypieczonego chleba, którego bochen Starosta i Starościna tegorocznych dożynek wręczyli Wójtowi, aby mógł podzielić go wśród mieszkańców i poczęstować zaproszonych gości, na stołach znalazły się ciasta i wiele różnych potraw. Wójt podziękował rolnikom: „Tradycyjny bochen chleba z tegorocznego ziarna, który otrzymujemy dziś od naszych rolników, to najwspanialszy symbol chłopskiej pracowitości, gospodarności oraz troski o lepsze jutro.”
DozynkiBukowie2016058.jpeg
Z pewnością stwierdzić można, że staropolskie powiedzenie „czym chata bogata …” jest w Gminie Wilków wciąż aktualne, a tradycja przygotowywania smacznych dań nie zanikła i przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W czasie dożynek w Bukowiu nie zabrakło atrakcji artystycznych i dobrej zabawy. Uczestnicy dożynek obejrzeli występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej. Zaprezentowały się: Akademia Artystyczna „Talent”, Stowarzyszenie KGW w Bukowiu, Chór „Echo” z Goli-Wężowic, Zespół „Wilkowianie”. Wystąpił zespół „The New Shadows” oraz gwiazda wieczoru - zespół „After Party”. Odbyły się wspaniałe pokazy: tańca z ogniem oraz sztucznych ogni, a na zakończenie wszyscy mogli bawić się podczas zabawy tanecznej. Wszystko to podobało się i zachwyciło uczestników dożynek.
DozynkiBukowie2016132.jpeg   DozynkiBukowie2016120.jpeg   DozynkiBukowie2016103.jpeg   DozynkiBukowie2016105.jpeg   DozynkiBukowie2016107.jpeg   DozynkiBukowie2016095.jpeg
Cała galeria zdjęć

Sponsorzy dożynek gminnych 2016

Marek Staruszkiewicz Czemar-Serwis Wilków; Tartak sp. c. Brodnicki Dariusz i Brodnicki Mariusz Lubska; Bank Spółdzielczy w Namysłowie; Wójcik Józef Piekarnia Wilków; Pagro sp. z o.o. Gospodarstwo Rolno- Nasienne Pągów; „Agroturystyka nad Stawami ‘’ Gospodarstwo Rolne Zygmunt i Zdzisława Zubek Dębnik; Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe Bukorol sp. z o.o. Bukowie; Krzysztof Pawliszyn Firma handlowo-usługowa, Handel-Transport-Gastronomia Pokój; Park Wiatrowy Namysłów sp. z o.o Warszawa; Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Lubska; Agro-Team Klusko Dariusz Usługi Rolnicze, Budowlane , Roboty Ziemne i Melioracyjne Pągów; Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A; Firma Władysław Dziedzic Metalprodukt Namysłów; Gospodarstwo Rodzinne Państwa Kowalczyków z Bukowia; Gospodarstwo Rodzinne Państwa Załogów z Bukowia; Gospodarstwo Rodzinne Państwa Markowskich z Bukowia; Gospodarstwo Rodzinne Państwa Szyszaków z Bukowia; Państwo Elżbieta i Krzysztof Mozgowiec z Bukowia; Państwo Zofia i Zbigniew Błaszczyk z Wilkowa; Wytwórnia Pasz sp. z o.o. Władysław Zychowicz i Jadwiga Ceglik Wilków; Rzeźnictwo - Wędliniarstwo Sylwester Maryniak , Jolanta Maryniak sp.j. Rychtal; ENGIE Zielona Energia sp. z o.o. Katowice.

Wójt Gminy Wilków – Bogdan Zdyb składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu tegorocznego święta plonów mieszkańcom sołectwa Bukowie, paniom ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich z Bukowia, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukowiu i Wilkowie, policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, Bronisławie Mela za profesjonalną opiekę medyczną, Piotrowi Majewskiemu i Kazimierzowi Bochenkowi za stały nadzór i obsługę techniczną, Krystynie Sochalskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach, Bożenie Puszczewicz - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku, Katarzynie Wypart - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, Romanowi Półrolniczakowi - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wilkowie oraz Joannie Kapłon, Joannie Wojciechowskiej, Małgorzacie Jagieła, Agnieszce Kiendorowicz, Justynie Szczypiór, Aurelii Janik, Iwonie Cholaś, Annie Chmielinie-Głowackiej - za przygotowanie bogatego programu artystycznego oraz Annie Zdyb, Krystynie Wzorek, Marzenie Ubych, Urszuli Kamińskiej, Annie Kownackiej i Lidii Wójcik za przygotowanie smacznych posiłków.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności