Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 14-08-2022
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Już w krótce ruszają nabory na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej w LGD Dobra Widawa!

 

Rozmowa z Lesławem Wachowskim – członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa

L.Wachowski.jpeg

Lokalna Grupa Działania jest już na ostatnim etapie przygotowania Beneficjentów do złożenia wniosków na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej. Jak ocenia Pan przygotowania Beneficjentów z gminy Wilków?

L.W – Za Beneficjentami jest już cykl szkoleń informacyjnych, które odbyły się w gminach partnerstwa LGD Dobra Widawa m.in. 07.09.2016 r. w Wilkowie. Dotyczyły one m.in. celów Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriów wyboru z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Dodatkowo w Oleśnicy w dniach 19-20.10.2016 odbyły się szkolenia z zakresu przygotowania Wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu i wymaganych załączników. Szkolenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Potencjalni Beneficjenci mogli nauczyć się jak pracować na niezbędnych dokumentach, które potrzebne są do otrzymania wsparcia.

Nabory zaplanowane są na grudzień. Przed Radą LGD Dobra Widawa ciężkie zadanie, mianowicie ocena wszystkich projektów, które pozytywnie przejdą ocenę formalną przeprowadzoną przez biuro Stowarzyszenia. Czy Rada już się do tego zadania przygotowała?

L.W – Tak, wraz z Zarządem, Komisją Rewizyjną oraz Biurem LGD jesteśmy świeżo po szkoleniu, które odbyło się w Ostrowinie (gm. Oleśnica) w dniach 21-22.10.2016 r. Tematem szkolenia były: Zasady Oceny i Wyboru Projektów do finansowania. Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne: I – Zasady wyboru i kryteria operacji, II - Analiza Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz Biznesplanu w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, III- Elektroniczna Obsługa Wniosków (aplikacja umożliwiająca sprawną ocenę wniosków).

Spodziewamy się, że do Biura LGD spłynie bardzo dużo wniosków, dlatego wcześniejsze przygotowania są jak najbardziej wskazane. Szczególnie Rada będzie miała ciężkie zadanie, bowiem w ciągu 45 od zakończenia naboru, po ocenie wszystkich wniosków przez Radę, LGD musi je przekazać do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu do kolejnej weryfikacji.

Oprócz wsparcia działalności gospodarczych na pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą liczyć również JST oraz Stowarzyszenia. Jak ocenia Pan zaangażowanie tych jednostek?

Przewidziane są nabory na Infrastrukturę turystyczną dla gmin oraz na Projekty Grantowe w zakresie wspierania działań organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów doradczych, edukacyjnych i aktywizacyjnych. Przewidziane są granty w wysokości od 5 000 do 30 000 PLN. Gmina Wilków już przygotowuje się do naboru organizowanego przez LGD, natomiast szczególnie gorąco zachęcam organizacje pozarządowe z naszej gminy do składania wniosków, by zaktywizować wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów. Dodam też, że kolejne nabory ruszą w przyszłym roku i chciałbym, by nasi mieszkańcy aktywnie w nich uczestniczyli i korzystali ze wsparcia umożliwionego przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa w ramach PROW 2014-2020.

Dziękuję za rozmowę

Mariusz Jabłoński

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności