GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Zawiadomienie - XXI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.11.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm
) zwołuję XXI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 17 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 900
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Wystąpienie przedstawicieli farm wiatrowych z terenu Gminy Wilków.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie statutów sołectw.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”;
  4. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  5. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków;
  6. uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowie;
  7. uchwalenia Statutu Sołectwa Dębnik;
  8. uchwalenia Statutu Sołectwa Idzikowice;
  9. uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice;
  10. uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyków;
  11. uchwalenia Statutu Sołectwa Lubska;
  12. uchwalenia Statutu Sołectwa Młokicie;
  13. uchwalenia Statutu Sołectwa Pągów;
  14. uchwalenia Statutu Sołectwa Pielgrzymowice;
  15. uchwalenia Statutu Sołectwa Pszeniczna;
  16. uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków;
  17. uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechów;
  18. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 6 interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności