Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Bażanty na wolności

Myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego Koła Łowieckiego Bór wpuścili do łowiska 100 bażantów. Takie akcje prowadzone są przez myśliwych od wielu lat, dzięki czemu populacja bażanta jest bardzo wysoka. Myśliwi poprzez wypuszczanie na wolność  bażantów aktywnie włączają się w szeroko rozumianą ochronę przyrody.

bazanty112016.jpeg

Wyhodowane w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Mosznej, dorosłe gotowe do godów bażanty królewskie trafiły do lasów i na łąki w Gminie Wilków. Na przełomie marca i kwietnia rozpoczynają się gody tych pięknych ptaków. Dlatego właśnie teraz myśliwi wypuszczają bażanty żeby zaaklimatyzowały się w łowisku. Myśliwi pomagają bażantom w zaaklimatyzowaniu się na wolności poprzez budowanie stałych miejsc dokarmiania ptaków, tak zwanych  podsypów z paszą, jak również poprzez redukcję liczby drapieżników, przede wszystkim lisów i jenotów. Bażanty dokarmiane będą przez całą zimę. Na ten cel koło Bór przeznaczy kilka ton ziarna zbóż oraz kukurydzy.

Akcja wsiedlenia bażantów ma na celu odbudowę populacji zwierzyny drobnej w regionie. Koło Bór w roku bieżącym zorganizowało polowanie związane z „Hubertowinami Opolskimi” dla gości Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Z tego tytułu otrzymało 100 szt. Bażanta Królewskiego do wypuszczenia w swoich obwodach łowieckich - informuje Henryk Więckowski - łowczy Koła Bór.

Na wolność wypuszczono 60 kur i 40 kogutów. W tej proporcji ptaki mają szansę na rozmnażanie się. W kolejnych latach myśliwi planują następne akcje, dzięki którym więcej bażantów trafi na łąki i pola Gminy Wilków. Głównym powodem, przez który trzeba stale reintrodukować gatunek są polujące drapieżniki, a także nieodpowiedzialni ludzie wypalający łąki, jak również wprowadzana na szeroką skalę gospodarka wielkoobszarowa. W akcję wypuszczenia bażantów koła łowieckiego Bór oprócz łowczego Henryka Więckowskiego włączyli się również Arkadiusz Birski - Prezes Koła oraz Sośniak Józef - myśliwy Koła Łowieckiego Bór.

Mariusz Jabłoński

Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego Koła Łowieckiego Bór pragną złożyć najserdeczniejsze podziękowania kolegom hodowcom z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Wilków za bezpłatne użyczenie koszy transportowych do humanitarnego przewozu ptaków

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności