Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Znamy już terminy naborów wniosków!

Baner Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

Nabór wniosków ze względu na spodziewaną dużą ilość projektów podzielono na "2 etapy", pierwszy dla podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej (konkurs) od 27.12.2016 r. do 10.01.2017 r., a drugi dla infrastruktury (konkurs) i dla wzmocnienia kapitału społecznego (projekt grantowy) od 23.01.2017 r. do 08.02.2017 r.

„Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, które potwierdza terminy naborów wniosków w Lokalnej Grupie Działania Dobra Widawa”- informuje Bronisława Mela Sekretarz Zarządu LGD Dobra Widawa.

Pula środków przeznaczonych w I naborze na podejmowanie działalności gospodarczej wyniesie 2 300 000 zł (w całym okresie 4 300 000 zł), przy czym jedna osoba może otrzymać nie więcej niż 100 000 zł. Środki te wypłacane będą w dwóch transzach. Na I transzę wynosząca 80% wnioskowanej kwoty będzie wpływało m.in. zarejestrowanie firmy, a II transza – 20% - wypłacona zostanie po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem. Kwalifikowalnych będzie 100% kosztów. O pomoc może ubiegać się osoba pełnoletnia, będąca obywatelem UE, zamieszkująca oraz zamierzająca prowadzić działalność na terenie LGD Dobra Widawa.

W tegorocznym naborze na rozwijanie działalności gospodarczej przeznaczono w I naborze 1700 000 zł (w całym okresie 2 700 000zł). Co istotne, limit na operację i beneficjenta w okresie realizacji LSR to 300 000,00 zł, a refundowane będzie do 70% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent może się starać o środki od 50 000 zł do 300 000 zł i będzie zobowiązany do utworzenia przynajmniej jednego nowego miejsca pracy -  dopowiada Lesław Wachowski - członek Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

Wsparcie to adresowane jest do osób pełnoletnich, będących obywatelami UE oraz prowadzących działalność gospodarczą, a adres, pod którym rozwijana działalność będzie wykonywana, znajduje się na terenie LGD DW.

W ramach I projektu grantowego z zakresu wzmacniania kapitału społecznego, którego pula dostępnych środków to 300 000 zł (w całym okresie 1 200 000 zł) przeprowadzony zostanie nabór na wsparcie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów doradczych, edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów. Grantobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie od 5 000 zł do 30 000,00 zł, a limit na beneficjenta to 100 000,00 zł w całym okresie programowania. Finansowane będzie do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Zapraszamy również przedstawicieli organizacji pozarządowych na  szkolenie z zasad udzielania grantów w ramach PROW 2014 – 2020, Przedsięwzięcie IV Aktywna społeczność „Dobrej Widawy”, które odbędzie się 8 grudnia 2016 roku w Oleśnicy.

Z kolei w ramach zakresu Infrastruktura będzie można pozyskać środki na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Więcej informacji na stronie internetowej www.dobrawidawa.pl  lub w biurze LGD.

Joanna Praska

Baner przedstawia loga Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Partnerstwa Dobra Widawa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności