Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 08-08-2022
Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Ogłoszenie w sprawie powołania oraz ustalenia zasad pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. 1) )  oraz zarządzenia  Nr  ORG.0050.394.2017  Wójta  Gminy  Wilków  z dnia  20 stycznia 2017 r.  w sprawie  ogłoszenia  konkursu  ofert  na  realizatora szczepień  ochronnych  szczepionką  przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV zarządzam, co następuje:


§ 1. W  celu  opiniowania  ofert  złożonych  w konkursie  na  realizatora  szczepień  ochronnych  szczepionką przeciw  wirusowi  brodawczaka  ludzkiego  HPV  (Typ  16 i 18)  w 2017 r.  w ramach  „Programu  profilaktyki zakażeń  wirusem  brodawczaka  ludzkiego  (HPV)  w Gminie  Wilków  na  lata  2016-2018”  powołuję  Komisję Konkursową w składzie osobowym, jak niżej:

  1. Krystyna Bochniak – Przewodnicząca Komisji
  2. Anna Trojanowska – Członek Komisji
  3. Tomasz Kin – Członek Komisji
  4. Agata Witewska – Członek Komisji


§ 2. Komisja konkursowa działa według Zasad stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  bip.wilkow.pl,  na  stronie internetowej Urzędu Gminy www.wilkow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności