GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 23-09-2021
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Wilków, 28.02.2017 r.

DK.I.524.1.2017.AT

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

ogłaszam wyniki

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) Nazwa zadania publicznego:

 „UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE GMINY WILKÓW”

Nazwa oferenta:

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Wilkowie,
ul. Wrocławska 16,
46-113 Wilków

Wysokość przyznanych środków publicznych:  25.000,00 zł brutto

 

2) Nazwa zadania publicznego:

„POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WILKÓW”

Nazwa oferenta:

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu,
ul. Lipowa 54,
46-115 Bukowie

Wysokość przyznanych środków publicznych: 7.000,00 zł brutto.

 

Dziękuję oferentom za udział w konkursie.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności