GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Organizacje otrzymały dotacje

Wójt Gminy Wilków przyznał dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych na rok 2017 w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje z budżetu gminy otrzymały: Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" z Bukowia i Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Wilkowie.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Wilków w 2017 r. mogły przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Pula środków do rozdysponowania wynosiła 35 tysięcy złotych. W ramach konkursu można było złożyć oferty na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  Na podstawie oceny złożonych ofert Wójt Gminy Wilków przyznał klubowi sportowemu Orlik dotację w wysokości 7 tysięcy zł na wsparcie realizacji zadania pn. "Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków" oraz GZ LZS  dotację w wysokości 25 tysięcy zł na powierzenie realizacji zadania pn. "Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Wilków". Umowy na wykonawstwo poszczególnych zadań podpisano na początku marca. Realizację obu projektów zaplanowano do końca 2017 r.

Gmina Wilków już od wielu lat wspiera  kluby zajmujące się organizacją rozgrywek, szkoleniem dzieci i młodzieży. Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą przeznaczyć w szczególności na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Dzięki dotacjom wielu sportowców może poświęcić się swojej pasji. Wsparcie finansowe przynosi coraz bardziej widoczne efekty w postaci sukcesów i promowaniu zdrowego stylu życia.

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności