GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Konkurs plastyczny na najpiękniejszą zakładkę do książki pt. „Moja biblioteka”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z  późn.zm.) oraz  § 4 Regulaminu  przyznawania nagród i wyróżnień  za  osiągnięcia  w dziedzinie  twórczości artystycznej,  rękodzieła  ludowego  oraz  upowszechniania  i ochrony  kultury  na  terenie  Gminy  Wilków wprowadzonego  uchwałą  Nr  XVI/122/12  Rady  Gminy  w Wilkowie  z dnia  22 czerwca  2012 r.  w sprawie określenia  w drodze  regulaminu  zasad  przyznawania  nagród  i wyróżnień  za  osiągnięcia  w dziedzinie twórczości  artystycznej,  rękodzieła  ludowego  oraz  upowszechniania  i ochrony  kultury  na  terenie  Gminy Wilków

Wójt Gminy Wilków ogłasza konkurs plastyczny na najpiękniejszą  zakładkę do książki pt. „Moja biblioteka” 

Cel konkursu

 1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży książką.
 2. Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni dzieci i młodzieży.
 3. Promocja Biblioteki, książki i czytelnictwa.
 4. Utrwalenie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom.
 5. Zachęcenie do odwiedzin Biblioteki.

Zasięg konkursu

 1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem placówki oświatowe z terenu Gminy Wilków.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy  Wilków, które  w terminie  przewidzianym  w niniejszym  regulaminie  dostarczą  prace  do  oceny konkursowej i wypełnią następujące dokumenty:
  1) kartę zgłoszenia – stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2) oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych – stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu – tj.  wyłonienia  zwycięzców  i przyznania  nagród.  Jednocześnie  rodzic/opiekun  uczestnika  poprzez  podanie danych osobowych, wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka oraz jego wizerunku na stronie internetowej  www.wilkow.pl oraz  na  łamach  miesięcznika  „GMINNY  INFORMATOR  ŚWIERCZOWA – WILKOWA”.

Regulamin konkursu

Zarządzenie Nr ORG.0050.450.2017 z dnia 5 maja 2017 r.  w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego na najpiękniejszą zakładkę do książki pt. „Moja biblioteka”

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności