GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie

 

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.  z 2016 r.  poz. 1943 z późn.zm. 1) oraz  §1  ust. 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji  konkursowej  (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn.zm. 2) Wójt Gminy Wilków  ogłasza  konkurs  na  stanowisko  Dyrektora  Publicznego  Przedszkola  w Wilkowie, z siedzibą: ul. Kolejowa 17, 46-113 Wilków.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia nr ORG.0050.454.2017 Wójta Gminy Wilków.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie
w jednostce: Publiczne Przedszkole w Wilkowie

Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Dorota Jędzierowska zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka uzyskała w ogólnej klasyfikacji wymaganą liczbę głosów.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności