GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR GKR.041.4.20017 Z DNIA 01.06.2017 R. - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków

Przedłużenie terminu składania ofert do zapytania ofertowego nr GKR.041.4.2017
z dnia 01.06.2017 r.

W związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert zostaje przedłużony termin ich składania do dnia 16 czerwca 2017 r.

Przedłużenie terminu dotyczy zapytania  ofertowego obejmującego:

 1. Zamawiający: Gmina Wilków.
 2. Przedmiot zamówienia: unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków.
 3. Termin realizacji zamówienia: 03.07.2017-02.10.2017 r.
 4. Miejsce realizacji: teren Gminy Wilków.
 5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
 6. Kod CPV: 90650000-8.
 7. Inne istotne warunki zamówienia:
  a) zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu;
  b) zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a także wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert;
  c) wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 30 dni po przedłożeniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu zamówienia;
  d) wszystkie podane ceny w ofercie powinny być cenami brutto uwzględniającymi wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT;
  e) za realizację przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienie właściciela nieruchomości od realizacji zadania.

 

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia
Wykaz nieruchomości
Formularz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności