Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 17-05-2022
Imieniny: Brunony, Sławomira, Wery

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027”

 

Zapraszamy  mieszkańców  Gminy  Wilków  do  wyrażenia  swojej  opinii  i  uwag dotyczących projektu
„Strategii Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027”.
 

Konsultacje projektu trwają od 12.09.2017 r.  do 30. 09. 2017 r.  

Opinie i uwagi do projektu Strategii należy zgłaszać na załączonym formularzu:
- na adres: Urząd Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: .
 
Dodatkowo  projekt  „Strategii  Rozwoju  Gminy  Wilków  na  lata  207-2027”    oraz  formularz  (w  formie  papierowej)  wyłożono  do  wglądu  w  Referacie  Gospodarki  Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa Urzędu Gminy w Wilkowie (UG wejście B, pokój nr 3).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wilków.

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Wilkowie  wejście  B, pokój nr 3  lub pod nr tel. 77 4195514 (Kierownik Referatu GKKiR  Kazimierz Olchawa).

Załączniki:

Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027

Formularz konsultacji - Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności