GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. przygotowania zajęć rozwijających z elementami logopedii pn. „Słowne psoty” w projekcie „Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków”

Wilków, 12.09.2017 r.

GKR. 042.2.2017

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  1. Zamawiający: Gmina Wilków
  2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 80 h zajęć rozwijających z elementami logopedii pn. „Słowne psoty” w projekcie „Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Termin realizacji zamówienia: 25.09.2017 r. – 29.06.2018 r.
  4. Miejsce realizacji: Publiczne Przedszkole w Wilkowie
  5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena ostateczna.
  6. Cena ostateczna: cena brutto za 1 h zajęć zamieszczona przez oferenta w formularzu oferty + pochodne od wynagrodzenia wyliczone przez Zamawiającego na podstawie danych zawartych w oświadczeniu dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS, które oferent składa wraz z formularzem oferty.
  7. Kod CPV: 80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia
Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezp.
Formularz oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności