Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Zawiadomienie - XXVII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.09.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 6. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2017 roku.
 8. Debata nt. promocji jednostek samorządu terytorialnego – Informator Gminny.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok;
  3. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby;
  4. przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, a także na zakup niezbędnych towarów i usług;
  5. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
  6. dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
  7. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków;
  8. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  9. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bukowiu stanowiącej własność Gminy Wilków;
  10. załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.
 10. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 13. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności