GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Święto Plonów 2017

Tegoroczne Dożynki Gminne zorganizowane zostały w drugą sobotę września w Wilkowie.  Podniosła uroczystość dożynkowa rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez: ks. Dariusza Amrogowicza dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na boisku sportowym w Wilkowie, podczas, której mieszkańcy gminy Wilków dziękowali za zebrane plony.

Po Mszy Świętej zgodnie ze staropolskim zwyczajem starostowie tegorocznych dożynek Pani Agata Błaszczyk z Wilkowa i Pan Łukasz Sikora z Wojciechowa w trakcie odśpiewanej przez zespół ludowy „Wilkowianie” pieśni „Plon, niesiemy plon ...”, przekazali Bogdanowi Zdybowi - Wójtowi Gminy Wilków oraz Krzysztofowi Ostrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowie bochen dożynkowego chleba wypieczonego z mąki z tegorocznych zbóż, którym to Wójt dzielił się z zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami gminy Wilków. W trakcie ceremonii dzielenia chleba hejnał powitania odegrali Panowie Romuald Szulakowski, Jacek Szulakowski oraz Paweł Bęben - członkowie Koła Łowickiego „Łoś”. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb podziękował Księdzu Dyrektorowi za odprawienie uroczystej mszy świętej dziękczynnej oraz wszystkim rolnikom, których ciężka praca przynosi plony i korzyści dla wszystkich.

Dozynki Wilkow 2017-20.jpeg

Pan Wójt podziękował wszystkim rolnikom, którzy przez cały rok, w znoju ciężkiej pracy, produkują żywność, życzył wszystkim zdrowia, siły, wytrwałości i zawsze obfitych plonów. Gospodarz gminy stwierdził, że dożynki są przede wszystkim świętem rolników. Mieszkańcy gminy są winni rolnikom wdzięczność i szacunek. A dzisiaj wszyscy mamy okazję to okazać, podziękować za wysiłek i zaangażowanie jakie rolnicy wkładają tworząc plon. Po przemówieniu Wójta, głos zabrali zaproszeni goście. Niemal tradycją  podczas wilkowskich dożynek staje się przekazanie Starościnie i Staroście przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. talonów na nawozy azotowe Salmag.

Jednym z najważniejszych elementów święta planów była wystawa wieńców dożynkowych. Wieńce dawniej jak i teraz przeważnie wiły kobiety z kłosów zbóż. Musiały być w nim kwiaty, jagody, dorodne jabłka i kiście jarzębiny. Przybierano je jeszcze kolorowymi wstążkami. Wieniec dożynkowy uosabia urodzaj i wszystkie zebrane plony. Uczestnicy dożynek mieli więc okazję podziwiać piękne kompozycje kłosów, ziaren, zbóż, owoców, kwiatów i warzyw. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wilków do oceny „Najpiękniejszego wieńca lub arcydzieła dożynkowego” w składzie: Barbara Bednarz – przewodnicząca komisji oraz Bożena Puszczewicz, Krystyna Sochalska, Dorota Jędzierowska, Katarzyna Wypart, Roman Półrolniczak – członkowie komisji, miano najpiękniejszego wieńca przyznała wieńcowi wykonanemu przez Stowarzyszenie – Koło Gospodyń Wiejskich z Bukowia, natomiast II miejsce - zajęło sołectwo Wilków, a III miejsce sołectwo Pągów. Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe.

Po zakończeniu oficjalnej części święta plonów przyszedł czas na zabawę. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci i młodzież szkolna. Zaprezentowały się: Olga Mikołajczyk z Wilkowa, Stowarzyszenie – Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu, zespół „Echo” z Goli-Wężowic, zespół „Wilkowianie”, nowo powstała „Kapela Wilkowska". Wystąpił zespół „Sunflowers" z Namysłowa pod kierownictwem Małgorzaty Jaźwa oraz gwiazdy wieczoru – zespoły: „D-Bomb” oraz "Freaky Boys", przy muzyce których licznie zgromadzeni goście dożynkowi i mieszkańcy Gminy Wilków wyśmienicie się bawili. Punktem kulminacyjnym był taniec z ogniem oraz pokaz sztucznych ogni oglądany przez wszystkich z zapartym tchem. Zakończeniem tegorocznych dożynek była zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Pryzmat”. Tegoroczne dożynki w Gminie Wilków były świętem nie tylko rolników ale i wszystkich mieszkańców, którzy licznie przybyli na imprezę zorganizowaną przez Wójta Gminy. Dużym powodzeniem cieszyły się przygotowane stoiska wystawowe, jak również „wiejski stół” gdzie każdy mógł skosztować darmowej grochówki, pysznego chleba ze smalcem oraz wspaniałych wędlin domowej roboty.

Wójt Gminy Wilków – Bogdan Zdyb składa serdeczne podziękowania sponsorom tegorocznych dożynek: Markowi Staruszkiewiczowi Czemar-Serwis z Wilkowa, Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie, Przedsiębiorstwu Handlowo-Promocyjnemu „Agro-Efekt” Sp. z o.o., ,, Pagro” Sp. z o.o. z Pągowa, „Bukorol” Sp. z o.o. z Bukowia, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z Lubskiej,  Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z Kędzierzyna Koźla, Wytwórni Pasz sp. z o.o. z Wilkowa,  Władysławowi Dziedzic Firmie Metalprodukt Sp. z o. o. z Namysłowa, Piotrowi Bańka, Małgorzacie Wołczańskiej – Przedsiębiorstwu produkcyjno-handlowo-usługowemu z Głuszyny, Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” z Namysłowa, Dariuszowi Brodnickiemu - Tartak Lubska, Zygmuntowi i Zdzisławie Zubek „Agroturystyka Nad Stawami” z Dębnika, Stomil Sanok - Dystrybucja sp. z o.o., firmie Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Józef, Sylwester, Jolanta Maryniak sp. j. z Rychtala, Państwu Lucynie i Zbigniewowi Reczuch z Wilkowa, Państwu Urszuli i Dariuszowi Sulima z Wojciechowa, Państwu Zofii i Zbigniewowi Błaszczyk z Wilkowa, Państwu Elżbiecie i Lesławowi Wachowskim z Wojciechowa, Państwu Barbarze, Krzysztofowi i Pawłowi Mozgowiec z Bukowia, Państwu Stanisławowi i Grażynie Markowskim z Bukowia oraz Państwu Elżbiecie i Janowi Szyszak z Bukowia.

Wójt Gminy Wilków – Bogdan Zdyb składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu tegorocznego święta plonów mieszkańcom sołectwa Wilków; strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukowiu i Wilkowie; scholi pod kierownictwem Iwony Cholaś w składzie:  Paulina  Marcińczak, Magdalena Szydłowska, Dominika Stajszczyk, Kaja Dworczak; Pracownikom Urzędu  Gminy w Wilkowie jak i pracownikom jednostek podległych, Bronisławie Mela za profesjonalną opiekę medyczną; Piotrowi Majewskiemu za stały nadzór i obsługę techniczną; Krystynie Sochalskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach, Bożenie Puszczewicz - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku, Katarzynie Wypart - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, Romanowi Półrolniczakowi - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie oraz Małgorzacie Jagieła, Agnieszce Nalepa, Aleksandrze Brzeźniak, Halinie Skupińskiej, Joannie Kapłon, Joannie Wojciechowskiej,  Iwonie Cholaś, Annie Chmielinie-Głowackiej, Magdalenie Kuźniarz - za przygotowanie bogatego programu artystycznego oraz: Annie Gubernat, Mirosławie  Syrowiczka, Lilianie Wójcik, Annie Kownackiej, Annie Zdyb, Urszuli Kamińskiej oraz Krystynie Wzorek za przygotowanie smacznych posiłków.

Starostowie dożynek gminnych 2017 r.

Starosta Pan Łukasz Sikora prowadzi wraz z żoną Katarzyną rodzinne gospodarstwo rolne w miejscowości Wojciechów. Pan Łukasz z rolnictwem związany jest od najmłodszych lat. Pierwsze grunty jako młody rolnik nabywał po likwidowanych wówczas PGR-ach. Nie zawahał się przed kupnem sporych areałów w drodze przetargu, gdy ceny znacznie przewyższały cenę rynkową. Stopniowo powiększają swoje gospodarstwo sięgając po coraz to nowe grunty, często odległe od miejsca zamieszkania. Sukcesywnie też modernizują gospodarstwo, korzystając przy tym z najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Gospodarstwo ich ulegało przekształceniom zarówno w kierunkach produkcji jak i organizacyjnych. Jest zmodernizowane, oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt rolniczy przy wsparciu funduszy unijnych. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej, główne uprawy to zboża, rzepak i buraki. Najwyższe plony Państwo Sikorowie osiągają poprzez racjonalizację kosztów w celu osiągania jak najwyższych przychodów i jednocześnie wysokiej jakości wytwarzanych produktów. W pracach związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego mogą liczyć na wsparcie dzieci, a są to córka Daria oraz syn Dawid.

Starościna Pani Agata Błaszczyk wraz z mężem Tomaszem wywodzą się ze środowiska wiejskiego, więc od najmłodszych lat związani byli z pracą na roli. Praca w rolnictwie na dobre rozpoczęła się gdy przejęli od rodziców męża połowę gospodarstwa rolnego rodzinnego, położonego w Wilkowie. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz uprawie warzyw, która jest bardzo pracochłonna i nieprzewidywalna. Jak przystało na gospodarstwo rodzinne, prace związane z jego funkcjonowaniem wykonywane są przez wszystkich domowników. Ogólnie produkcja rolna zależna jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych. Tego roku warunki atmosferyczne sprawiły, że osiągnięto dobre plony warzyw. Rodzina Państwa Błaszczyków budzi duże zaufanie wśród mieszkańców, którzy kilkakrotnie powierzyli pani Zofii i panu Zbigniewowi Błaszczyk pełnienie funkcji radnego gminy Wilków. W pracach związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego mogą liczyć na wsparcie całej rodziny.

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności