GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 23-04-2021
Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha

Podziękowania

P O D Z I Ę K O W A N I E

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach oraz nauczycielki przedszkola serdecznie dziękują Państwu Beacie i Henrykowi Sudołom
z Jakubowic, za wspieranie naszej szkoły i przedszkola.
To wspaniałe, że w dzisiejszych czasach istnieją ludzie potrafiący wyjść
z pomocą. Szczególnie cenne są gesty skierowane do dzieci. Każdy przejaw troski o poziom wykształcenia, wychowania i opieki ze strony społeczeństwa budzi radość. To odczuliśmy dzięki Państwa wsparciu. Niech każdy przejaw dobrej woli i ofiarowana dzieciom pomoc wraca do państwa nie tylko
w wyrazach podzięki, ale we wszelkim powodzeniu w życiu osobistym.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności