Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Podziękowania

P O D Z I Ę K O W A N I E

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach oraz nauczycielki przedszkola serdecznie dziękują Państwu Beacie i Henrykowi Sudołom
z Jakubowic, za wspieranie naszej szkoły i przedszkola.
To wspaniałe, że w dzisiejszych czasach istnieją ludzie potrafiący wyjść
z pomocą. Szczególnie cenne są gesty skierowane do dzieci. Każdy przejaw troski o poziom wykształcenia, wychowania i opieki ze strony społeczeństwa budzi radość. To odczuliśmy dzięki Państwa wsparciu. Niech każdy przejaw dobrej woli i ofiarowana dzieciom pomoc wraca do państwa nie tylko
w wyrazach podzięki, ale we wszelkim powodzeniu w życiu osobistym.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności