GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 29-05-2024
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków

baner-FE-Opolskie-UE.png

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projektem zostało objętych 127 przedszkolaków z: oddziału przedszkolnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Idzikowicach oraz Publicznego Przedszkola w Wilkowie. W ramach realizacji zadania dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych poza podstawą programową z j. angielskiego, matematyki, informatyki, gimnastyki, logopedii, w warsztatach rytmiczno – muzyczno - tanecznych, plastyczno - technicznych, zajęciach rozwijających kompetencje społeczne. Zajęcia te są przyjazną formą nauczania przyczyniającą się do rozbudzania kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Atrakcyjność zajęć przedszkolnych przyczynia się do większego zaangażowania dzieci na zajęciach a ich różnorodność wpływa na rozwój ich intelektu, osobowości, kondycji fizycznej oraz talentu.

Dzieci objęte wsparciem będą miały także okazję uczestniczenia w dwóch jednodniowych wyjazdach edukacyjnych do Juraparku w Krasiejowie oraz do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Wsparciem zostało objętych także 3 nauczycieli z PP w Wilkowie i PSP w Bukowiu w zakresie doskonalenia i podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, którzy rozpoczęli studia podyplomowe na kierunkach: Logopedia przedszkolna oraz Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem aspergera.

Ponadto w ramach projektu zostaną dostosowane miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w PP Wilków i ZSP Idzikowice. Wszystkie placówki oświatowe zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć, zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, oprogramowanie, meble i sprzęt do ćwiczeń.

Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca września 2018 r., a całkowita wartość zadania to kwota ponad 250 tys. zł.

 

Anna Trojanowska

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności