Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

Drewno w gospodarstwach rolnych ma szerokie zastosowanie m.in. do ogrzewania powierzchni gospodarczej i mieszkalnej, przygotowywania karmy dla zwierząt oraz jako materiał budowlany.

Wycinka drzew, cięcie oraz łupanie przy niewłaściwym użytkowaniu narzędzi wiążą się z dużym ryzykiem wypadku.

 Aby uniknąć wypadku z udziałem narzędzi do obróbki drewna należy:

  • - zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu,
  • - nie demontować systemów bezpieczeństwa i osłon w pilarkach łańcuchowych i tarczowych,
  • - właściwie konserwować i obsługiwać pilarki i siekiery,
  • - stosować podczas pracy odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz ochrony twarzy i słuchu.

Do licznych okaleczeń oraz amputacji dłoni dochodzi podczas cięcia drewna na pilarkach tarczowych – często domowej konstrukcji, nieposiadających odpowiednich osłon zabezpieczających, wokół których bywa nieuprzątnięta i śliska nawierzchnia. Podobne urazy są odnotowywane podczas rozłupywania klocy drewna na mniejsze, gdy używane są niestabilne, zniszczone pieńki, a rozłupywany siekierą materiał przytrzymywany jest ręką. Do niebezpiecznych urazów ciała dochodzi również podczas pracy pilarką łańcuchową, najczęściej w wyniku odbicia lub zakleszczenia wynikającego z nieprawidłowej obsługi urządzenia.

Czynności związane z pozyskiwaniem drewna obarczone są dużym ryzykiem wypadku, dlatego do pracy należy przystępować w pełni wypoczętym, zdrowym i skoncentrowanym, najlepiej w towarzystwie drugiej osoby. Należy także zadbać o odpowiednie ubranie robocze i ochrony osobiste (odzież przylegająca do ciała, obuwie na protektorowanej podeszwie ze wzmocnionymi noskami, rękawice, kask z ochroną twarzy, okulary, ochronniki słuchu) oraz przestrzegać następujących zasad bhp:

- używać pilarek tarczowych wyposażonych w osłony zabezpieczające, podajniki i wyłącznik znajdujący się  w zasięgu rąk obsługującego,
- ustawić pilarkę na równym, twardym podłożu i zabezpieczyć przed przesuwaniem,
- nie zbliżać dłoni do tarczy, stosować popychacze,
- zadbać o ład i porządek oraz właściwe oświetlenie w miejscu cięcia drewna,
- stosować stabilny i odpowiedni do wzrostu pieniek podczas rozłupywania kloców drewna,
- używać siekiery z prawidłowo osadzonym i naostrzonym ostrzem oraz o odpowiedniej jakości i długości stylisku,
- nie przytrzymywać drewna rękoma podczas rozłupywania siekierą,
- zachować szczególną ostrożność podczas pracy pilarką łańcuchową, trzymać pilarkę w obydwu rękach, w taki sposób, aby ruchy były pewne i stabilne, prowadzić tak, aby żadna część ciała nie znajdowała się na linii cięcia.

Stosowanie zasad bhp i uwzględnianie wszystkich wskazań szczegółowo przedstawionych w instrukcjach obsługi urządzeń do obróbki drewna jest gwarancją uniknięcia wielu wypadków i bezpieczeństwa pracy.

W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, przypominamy o obowiązku niezwłocznego, jak najwcześniejszego dokonania zgłoszenia go do Placówki Terenowej oraz zabezpieczenia miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.

Rolników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS (informacje o działaniach znajdują się na stronie: www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl) oraz do korzystania z broszur, poradników i ulotek publikowanych na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Anetta Buła-Kwiatek
PT KRUS w Kluczborku

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności