Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Ogłoszenie o obowiązujących stawkach taryfowych

Informuję, że na sesji w dniu 30 listopada 2017 r. Rada Gminy w Wilkowie nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W związku z powyższym  na mocy art. 9  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180),
obowiązują stawki taryfowe przedstawione  poniżej:

Tabela 1. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Rok

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

6

7

1

2018

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odprowadzający ścieki bytowe, mieszaninę ścieków bytowo-przemysłowych

cena za odprowadzone ścieki

m3

8,48 zł

9,16 zł

Tabela 2 . Wysokość cen i stawek opłaty za dostarczoną wodę.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

6

7

1

2018

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi
i pozostali

1) cena za dostarczoną wodę

m3

3,71 zł

4,01 zł

2) stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

m-c

5,00 zł

5,40 zł

 

Ww. taryfy obowiązywać będą przez 180 dni tj. od 12 grudnia 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku.      

 

                                                                                                           Wójt Gminy Wilków

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności