GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ubezpieczenia mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia
nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art.4 p.8 ustawy Pzp

 

w oparciu o dyspozycję art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U.z 2007r.,Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) zamówienie nie podlega ustawie

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na : ubezpieczenie mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi wyłoniono Firmę:

Nazwa : Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
adres siedziby Wykonawcy : 00-133 Warszawa Al.Jana Pawła II 24
NIP : 526-025-10-49
REGON : 010001345

oferującą za realizację całości zamówienia cenę brutto : 40209,56 zł.
słownie : czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych 56/100
której ofertę wybrano z uwagi na to, że do upływu terminu składania ofert, tj.do dnia 22.12.2017r. do godz. 10.00 złożona została jedna oferta.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności