GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Mieszkańcy gmin mogą starać się o wsparcie

Lesław Wachowski.jpeg
Z Lesławem Wachowskim reprezentantem gminy Wilków w Radzie LGD Dobra Widawa rozmawiał Mariusz Jabłoński.
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa przeprowadziła nabory w ramach budowy bądź przebudowy niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. Na jakim etapie jest obecnie wniosek złożony przez Gminę Wilków w ramach naboru?

Gmina Wilków złożyła wniosek do LGD Dobra Widawa pt. Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie. Został on pozytywnie oceniony przez Radę LGD i mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu, został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Tam Wydział Kontroli dokonał weryfikacji wniosku. Po pozytywnej weryfikacji przez UMWD Gmina Wików została zaproszona do podpisania umowy.

Czego będzie dotyczył złożony projekt?

Operacja obejmie przebudowę z rozbudową istniejącego budynku szatniowego, remont nawierzchni i ogrodzenia istniejącego kortu tenisowego, wymianę istniejących ławek i części ogrodzenia oraz utworzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i placu „street workout” realizowane poprzez montaż odpowiednich urządzeń zabawowych, siłowych i sprawnościowych oraz obiektów małej architektury: ławek parkowych, koszy na śmieci. Obecnie na korcie tenisowym położna jest nawierzchnia asfaltowa o nierównej powierzchni, z występującymi ubytkami powstałymi wskutek zużycia i działania czynników atmosferycznych. Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na warstwie wylewki betonowej. W przypadku budynku szatniowego planuje się jego rozbudowę i dobudowę sanitariatów do pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczeń szatniowych. Dodatkowo wykonana zostanie toaleta dla osób niepełnosprawnych. W przypadku bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia zaprojektowano również wymianę ze względu na duży stopień skorodowania powyższych elementów. Projektuje się także wymianę istniejącego oświetlenia kortu tenisowego (2 słupy oświetleniowe) i montaż dwóch nowych słupów oświetleniowych. Ponadto na przedmiotowej działce znajduje się boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej oraz drewniana wiata rekreacyjna wraz z ławostołami.

Jakie projekty można składać do LGD Dobra Widawa mieszkańcy Gminy Wilków .

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zrzesza dziesięć gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz- Laskowice, Międzybórz, Syców, Oleśnicę oraz Wilków. To właśnie mieszkańcy tych gmin mogą starać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej Dużym udogodnieniem w tym działaniu jest forma wsparcia, czyli tzw. premia na start - jedna osoba może otrzymać 100 000 zł. Środki te wypłacane będą w dwóch transzach. Na I transzę wynoszącą 80% wnioskowanej kwoty będzie wpływało m.in. zarejestrowanie firmy, a II transza – 20% - wypłacona zostanie po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem. Kwalifikowalnych będzie 100% kosztów .Na Rozwijanie działalności gospodarczej Wnioskodawca może się starać o środki od 50 000 zł do 300 000 zł przy refundacji do 65% lub 70% kosztów kwalifikowalnych. Będzie on zobowiązany do utworzenia przynajmniej jednego nowego miejsca pracy. W naszej gminie jest największy udział osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym, dlatego warto skorzystać z pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zachęcamy również do zrzeszania się mieszkańców obszaru LGD w stowarzyszenia i fundacje. Jest to doskonała forma na ich aktywizację i działanie na rzecz swojej lokalnej społeczności. Organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze wsparcia w ramach operacji grantowych.

Kiedy będą organizowane kolejne nabory wniosków?

Kolejne nabory ruszą już w tym roku, dokładny termin nie jest jeszcze znany. Warto wcześniej zainteresować się, jaka dokumentacja jest potrzebna by uzyskać wsparcie. Już teraz zachęcam Mieszkańców naszej gminy na doradztwo indywidualne do Biura LGD Dobra Widawa, które mieści się w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67/69.  Wcześniej wskazany jest kontakt telefoniczny, by ustalić termin spotkania. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków finansowych powinny zapisać się do newslettera na stronie internetowej www.dobrawidawa.pl oraz polubić nas na portalu społecznościom, do którego przekierowanie znajduje się na w/w serwisie internetowym. Tutaj zwracam uwagę na to, iż istnieje tylko jeden oficjalny portal społecznościowy LGD Dobra Widawa, na którym umieszczane są bieżące informacje. Zachęcam również do śledzenia naszych działań, już w krótce wznawiamy cykl szkoleń dla Beneficjentów w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Czy oprócz reprezentowania Gminy Wilków w Radzie LGD Dobra Widawa ma Pan czas na jakieś inne działania.

W minionym roku bardzo mocno zaangażowałem się pozyskanie środków na przeprowadzenie niezbędnej naprawy wieży kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wojciechowie. Na ten cel udało się pozyskać z powiatu namysłowskiego kwotę 16 tyś. zł.  Za przekazane fundusze  przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego co chciałbym Zarządowi serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców Wojciechowa.

Dziękuję za rozmowę

Baner przedstawia loga Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Partnerstwa Dobra Widawa

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności