Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 17-05-2022
Imieniny: Brunony, Sławomira, Wery

Preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacyjnej w Pągowie

21 grudnia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Bogdan Zdyb Wójt Gminy Wilków podpisał umowę pożyczki na realizację projektu pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków” dla Gminy Wilków do kwoty 2 749 500,00 zł. Całkowity koszt inwestycji przekroczy kwotę 3,5 mln zł. Gmina będzie miała możliwość ubiegania się o umorzenie zaciągniętej pożyczki do 20% jej wartości.

Preferencyjna-pozyczka-z-WFOŚiGW.jpeg

Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Pągów oraz wybudowaniu tranzytu ścieków z miejscowości Pągów do miejscowości Wilków. Obecnie ścieki sanitarne z tej części miejscowości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Namysłowie. Ze względu na zły stan techniczny zbiorników wybieralnych i problemy związane z wywozem, ścieki w nich gromadzone mogą stanowić źródło zanieczyszczenia wód podziemnych.

Ścieki z miejscowości Pągów będą odprowadzane tranzytem do istniejącej kanalizacji w miejscowości Wilków, a następnie do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Wybudowanie kanalizacji w Pągowie pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni ścieków w ilości Qśrd = 35 m3/d. Realizacja zadania pozwoli na korzystanie z kanalizacji 434 mieszkańcom, a stopień skanalizowania miejscowości wyniesie 98 %.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności