GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zawiadomienie - XXXI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 31.01.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  2. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;
  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowie;
  4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Idzikowice;
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyków;
  6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pągów;
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pszeniczna;
  8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojciechów;
  9. nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkowie;
  10. odwołania Skarbnika Gminy Wilków;
  11. powołanie Skarbnika Gminy Wilków.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 10. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności