Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na; rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych określa się następujący harmonogram czynności:

Lp. Określenie czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 3 do 30 kwietnia
2018 r.
od 18 do 22 maja
2018 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dołączonych dokumentów potwierdzający spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 do 7 maja
2018 r.
od 25 do 28 maja
2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 maja 2018 r. 28 maja 2018 r.
4. Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 15 maja 2018 r. do 4 czerwca
2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 18 maja 2018 r. 5 czerwca 2018 r.

 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXIV.187.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Idzikowicach, Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Wilkowie oraz Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Wilków www.wilkow.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w §2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności