GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Realizujemy projekty

Rozmowa z Bogdanem Zdybem – Wójtem Gminy Wilków

Wójt012018.jpeg

Panie Wójcie, skończył się 2017 r., jaki był on dla Gminy Wilków?

Miniony rok oceniam bardzo pozytywnie. To było dwanaście pracowitych i intensywnych miesięcy, w których zanotowaliśmy sukcesy związane z realizacją zadań zaplanowanych w budżecie. Była to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów, budowa dróg na osiedlu w Wilkowie wraz z odwodnieniem, budowa chodnika w Wilkowie, zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18.340. dla OSP Bukowie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, remonty dróg transportu rolnego na łączną kwotę około 4.000.000 zł tj. 20% budżetu gminy. Opracowywaliśmy dokumentacje techniczne i podpisywaliśmy umowy, aplikowaliśmy i składaliśmy wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. w ramach partnerstwa z Powiatem Namysłowskim oraz z Gminą Namysłów realizujemy projekty edukacyjne o wartości około 2 mln zł tj. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, którego beneficjentami będą uczniowie  wilkowskiego gimnazjum i „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” z udziałem uczniów Szkół Podstawowych w Idzikowicach i Bukowiu. Po zakończeniu projektów szkoły wzbogacą się w liczne pomoce dydaktyczne, oprogramowanie i tablice interaktywne. Realizowany jest również projekt - Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków, którego celem jest podniesienie poziomu jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilków poprzez doposażenie 3 ośrodków wychowania przedszkolnego tj. Publicznego Przedszkola w Wilkowie, Publicznego Przedszkola w Idzikowicach oraz oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu w sprzęt i pomoce dydaktyczne, przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 120 dzieci w okresie 01.09.2017 - 30.06.2018, a także podniesienie kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ponadto w ramach projektu przewidziano dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami a także ciekawe wyjazdy edukacyjne do ZOO we Wrocławiu oraz Krasiejowa. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Realizujemy również projekt - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna. Liderem jest Powiat Namysłowski, a partnerem Gmina Wilków oraz parafia w Bukowiu. Gmina Wilków realizuje zadanie „Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w Bukowiu” - inwestycjia to zostanie zrealizowana w 2018r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu realizuje 3 zadania: Wykonanie instalacji antywłamaniowej, przeciwpożarowej w kościele w Bukowiu; Odrestaurowanie ścian wewnętrznych w kościele w Pągowie; Ochrona zabytkowych witraży okiennych poprzez montaż dodatkowych okien w kościele w Pągowie. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

W 2017 r. Gmina Wilków odnosiła duże sukcesy na różnych płaszczyznach, zarówno gospodarczych jak i kulturalnych. Jakie są Pana plany na 2018 r. ?

To prawda w minionym roku Gmina Wilków zdobyła tytuł "Gmina Roku 2017" w kategorii Gmina Wiejska oraz otrzymała brązową statuetka w konkursie „Orły Polskiego Samorządu”. Tytuł ten przyznawany jest gminom, które inwestują w swój rozwój, dbają o poprawę infrastruktury, a także wspierają rozwój przedsiębiorczości oraz efektywnie wykorzystują środki unijne podnosząc tym samym jakość życia swoich mieszkańców. Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu od ponad dekady promuje samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców oraz wykazujących otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami. Równiez w minionym roku Marszałek wręczył nagrodę dla animatorów i twórców kultury Mariuszowi Jabłońskiemu z Domu Kultury w Wilkowie. Nagrody dla animatorów i twórców przyznaje się społecznikom i osobom zawodowo związanym z kulturą za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury i dziedzictwa regionu, zaangażowanie w dzieło pielęgnowania wzbogacania kultury Śląska Opolskiego oraz pełną zapału i pasji pracę na rzecz pomnażania dorobku kulturowego naszego regionu”. Ale wyróżnienie, które mnie najbardziej cieszy a które było przyznane na mój wniosek jest nagroda przyznawana przez Marszałka Województwa ludziom i organizacjom angażującym się dla dobra innych. w konkursie Społecznik Województwa Opolskiego kapituła przyznała nagrodę „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” - Bronisławie Meli z Pągowa. Pani Bronisława swoim uczuciem, zrozumieniem drugiego człowieka pozwala zrealizowac się innym, a czasem zwyczajnie spełniać podstawowe funkcje życiowe. Pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji lub cierpiącym.

Co do planów na rok 2018, to w pierwszej kolejności musimy zakończyć inwestycje rozpoczęte w roku 2017. Do najważniejszych w bieżącym roku należą budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie i etap, na który pozyskaliśmy środki z UE. Realizacja projektu planowana jest na lata 2018-2019. Projekt zakłada modernizację kortu tenisowego (wymianę nawierzchni kortów tenisowych z asfaltowej na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, wymianę ogrodzenia oraz montaż oświetlenia) oraz utworzenie nowoczesnego zaplecza szatniowo-sanitarnego. Dodatkowo z myślą o dzieciach i młodzieży powstanie plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. Dzięki projektowi wymienione zostaną także ławki przy boisku sportowym, maszty oraz zamontowane zostaną piłkochwyty. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planujemy remonty dróg w Wojciechowie i Lubskiej, rozbudowę świetlic wiejskich w Wojciechowie i Pągowie. Wszystkie zaplanowane inwestycje opiewają na kwotę ok. 4.000.000 zł.

Bardzo aktywnie działa Pan na rzecz mieszkańców Gminy Wilków. Jaka jest obecnie sytuacja w pozyskiwaniu funduszy unijnych?

Na koniec 2017 Gmina Wilków złożyła wniosek pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska oraz wniosek pn. Utworzenie Centrum Bioróżnorodności w Jakubowicach. Zadanie Gminy Wilków polega na: remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej (remont nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowej do systemu drenarskiego, docieplenie budynku oraz stropu, wykonanie izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana podłogi drewnianej na płytki ceramiczne – na podstawie zgłoszenia robót budowlanych) i utworzeniu Centrum Bioróżnorodności w Jakubowicach; przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych związanych z różnorodnością biologiczną; zakupie niezbędnego wyposażenia. Oba projekty są w trakcie oceny. w połowie 2018 r. Gmina planuje złożyć trzy wnioski o dofinansowanie w ramach planowanych naborów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę świetlic wiejskich w Wojciechowie i Pągowie oraz termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Wilkowie w ramach naboru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. w grudniu minionego roku odbyłem spotkanie ze Stanisławem Rakoczym Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego w celu uzyskania poparcia mojej inicjatywy budowy ścieżki rowerowej. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat możliwości realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa ścieżki rowerowej relacji Wilków – Namysłów a także omówienia możliwości dofinansowania powyższej inicjatywy. w wyniku tego spotkania, również otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowkiego V Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie. Wydarzenie to zostanie zorganizowane w wilkowskim Domu Kultury 24 czerwca 2018 r.. Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie to unikalne przedsięwzięcie, łączące tradycję i folklor ze współczesnym podejściem do muzyki ludowej. Festiwal ma na celu popularyzację kultury, a także promowanie zespołów ludowych. w tym roku oprócz funduszy pozyskanych z Zarządu Województwa Opolskiego również udało nam się uzyskać dofinansowanie tego, jakże ważnego wydarzenia kulturalnego przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego.

Pani Redaktor, korzystając z tego, że jestem przy głosie, dziękuję wszystkim sołectwom, sołtysom, radom sołeckim za organizowanie przez cały rok imprez kulturalnych w swoich sołectwach.

Dziękuję za udzielenie tak wyczerpujących odpowiedzi na moje pytania.

Wywiad przeprowadziła Monika Markowska

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności