GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 20-05-2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

GMINNE ZRZESZENIE "LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE" W WILKOWIE

GMINNY ZWIAZEK „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE’’
W WILKOWIE
 
Dane Zrzeszenia:
 1. Oznaczenie rodzaju organizacji: stowarzyszenie kultury fizycznej
 2. Numer Regon: 531642411
 3. NIP: 752-13-34-894
 4. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 27.08.2001 r.
 5.  Numer KRS: 0000037945
 6. Siedziba i adres do korespondencji: Wilków ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków

 

Władzami Zrzeszenia są:

 1. Walne zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna 

Kadencja wszystkich władz Zrzeszenia trwa 2 lata.
Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

 

Skład Zarządu Gminnego Zrzeszenia „LZS”: 

 1. Stanisław Gąsior – przewodniczący
 2. Mariusz Kowalik – wiceprzewodniczący
 3. Mariusz Wojcieszak – wiceprzewodniczący
 4. Łukasz Smolarczyk – sekretarz
 5. Dorota Birska – skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Sławomir Kwiatkowski - przewodniczący
 2. Rafał Urbaniec – członek
 3. Damian Bodzioch - członek

 

Cel Zrzeszenia: 

Celem Zrzeszenia jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania Zrzeszenia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego. 

Zrzeszenie realizuje na terenie Gminy swoje cele przez: 

 • programowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy
 • popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej
 • popularyzowanie higienicznego trybu życia
 • reprezentowanie w samorządzie powiatowym spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej na obszarze działania Zrzeszenia, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego
 • szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów
 • organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu nie przekraczającym obszaru gminy
 • programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Zrzeszenia
 • działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych w gminie
 • współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
 • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

W ramach Gminnego Zrzeszenia „LZS” działają 3 Kluby Ludowe Zespoły Sportowe: 

 1. Klub Ludowe Zespoły Sportowe „OSP” Wilków – Klasa B                                      Prezes – Stanisław Gąsior
 2. Klub Ludowe Zespoły Sportowe „Widawa” Lubska – Klasa B                                      Prezes – Zbigniew Bratosiewicz
 3. Klub Ludowe Zespoły Sportowe „Zryw” Wojciechów – Klasa C                                         Prezes – Krzysztof Cybulski

 

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności