Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Drogi Osiedla Mieszkaniowego w Idzikowicach otrzymały nową nawierzchnię

Skończyły się kłopoty mieszkańców, którzy od wielu lat interweniowali o dokonanie remontu dróg osiedlowych z powodu ich nadmiernego zużycia. Drogi te, które były codzienną bolączką w ich eksploatacji, liczne wyboje, a nawet niebezpieczne ubytki w nawierzchni betonowej otrzymały nową nawierzchnię w postaci dywanika asfaltowego grubości 4 cm. droga.jpeg

Stało to się dzięki znaczącej 80% dotacji finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Opolu i 20% zaangażowaniu gminnych środków budżetowych. Całość robót po ogłoszonym przetargu została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Brzegu, które zadanie to wykonało dobrze i przed terminem oddając je do użytkowania 22 listopada br. Wartość robót zamknęła się kwotą 177.678,75 zł, z czego dofinansowanie Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Opole – 141.922,40 zł, budżet gminy Wilków – 35.756,35 zł.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności