Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Dolina Dobrej Widawy

Leader Założenie Fundacji.jpegDnia 10 stycznia 2006 r. w Sali Rycerskiej zamku w Oleśnicy odbyło się uroczyste podpisanie przed notariuszem aktu oświadczenia woli założenia fundacji "Dolina Dobrej Widawy”. Akt został podpisany przez 31 osób reprezentujących 7 gmin partnerstwa. Reprezentanci ósmej gminy, Bierutowa, ku zaskoczeniu organizatorów spotkania, nie pojawili się, nie wejdą zatem w skład grupy fundatorów - założycieli fundacji. Po podpisaniu aktu założycielskiego przed notariuszem, fundatorzy rozpoczęli tworzenie formalnych fundamentów struktury nowej organizacji. Została wybrana rada oraz prezes fundacji, którym został pan Mieczysław Skuza z Sycowa. Fundacja po rejestracji i opracowaniu Zintegrowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Doliny Dobrej i Widawy, wystąpi o przyznanie pomocy na realizację ww. strategii. Rozpoczęcie II etapu programu Leader+ przewidziane jest na wiosnę 2006r.
W tym etapie można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 750 tyś. zł.

Informacje o programie Leader+ w Unii Europejskiej i w Polsce
Program Leader+ działa w UE od 15 lat. Jest jednym z programów bardzo pozytywnie ocenianych przez Komisję Europejską i licznych beneficjentów. Na obszarze UE leaderowskie Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają prawie 52 miliony ludzi. Powierzchnia obszaru objętego programem to około 1.568.000 kilometrów kwadratowych. W przyszłym okresie finansowania nakłady na działania w ramach Leader+ mają stanowić minimum 5% całości środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. Oznacza to wielomilionowe środki do naszej dyspozycji w przyszłych latach.
W Polsce działa blisko 200 lokalnych Partnerstw. Partnerstwa powstałe w ramach Pilotażowego Programu Leader+, w odróżnieniu od większości programów rozwoju obszarów wiejskich, mogą same decydować o przeznaczeniu funduszy, które zdobędą. Program Leader+ realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Kluczową zasadą w tym programie jest partnerstwo, które tworzą 3 sektory: publiczny (samorząd), społeczny (organizacje pozarządowe) i gospodarczy (przedsiębiorcy, rolnicy).

Leader+ w dolinie dwóch rzek Dobrej i Widawy
W rejonie Doliny Dobrej i Widawy do realizacji programu Leader+ przystąpiło 7 gmin województwa dolnośląskiego: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, Syców oraz Gmina Wilków z województwa opolskiego. Partnerami władz gminnych są lokalni przedsiębiorcy, rolnicy oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z Wrocławia. Deklarację o współpracy podpisano 5 października 2004r. Partnerzy przygotowali wniosek do pierwszego etapu Leader+. Tak powstało Partnerstwo „Dolina Dobrej Widawy”. Gmina Długołeka w imieniu całego Partnerstwa złożyła wniosek, na który otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 150 tys. zł.
Obecnie realizowane są dwa cele:
1. Utworzenie na terenie Doliny Dobrej Widawy Lokalnej Grupy Działania w formie Fundacji Dobra Widawa.
2. Opracowanie i przyjęcie Zintegrowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich dla tego rejonu.

Na przełomie września i października 2005r. we wszystkich gminach partnerstwa odbyły się spotkania z mieszkańcami w celu wyłonienia Lokalnych Grup Działania z terenu każdej gminy.

Na terenie Gminy Wilków spotkanie odbyło się w dniu 14 września. Podczas spotkania przedstawiono mieszkańcom ogólne założenia programu Leader+ oraz wybrano LGD w skład, której weszli: Bronisława Mela, Tomasz Siejka, Henryk Rachlak, Jarosław Grzesik. Po zakończonym spotkaniu miała miejsce prezentacja miejscowych wyrobów kulinarnych. Panie z miejscowości Lubska, Danuta Konefał, Grażyna Konefał oraz Maria Sudak zaprezentowały swoje „słodkości” wśród, których były ciasta w przeróżnej formie. Swoje wypieki zaprezentował również Pan Józef Wójcik z Bukowia, który prowadzi piekarnię w miejscowości Wilków. Po prezentacji wszyscy uczestnicy spotkania degustowali miejscowe wypieki.
Wypieki Wilków.jpeg Wypieki Lubska.jpeg

 

 

 

 

 

 


W ramach pierwszego etapu programu Leader+ zrealizowano ponadto następujące działania:
- założenie i aktualizowanie strony internetowej www.dobrawidawa.pl 
- przygotowanie i prezentacja dokumentacji fotograficzno-zdjęciowej,
- wydanie ulotki informacyjnej
- ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na logo Partnerstwa w szkołach
- szkolenia, informacje i doradztwo nt. programu Leader+

Wszystkie te działania mają na celu podniesienie świadomości i zintegrowanie mieszkańców obszaru Partnerstwa. Dzięki temu w znacznie większym stopniu może być wykorzystana pomoc oferowana przez programy, takie jak Leader+.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności