GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Zebranie sprawozdawcze OSP Wilków

O godz. 17:00 zebranie otworzył wiceprezes OSP Wilków, dh. Wiesław Kwiecień, który przywitał wszystkich strażaków oraz zaproszonych gości w osobach Pana Komendanta Powiatowego PSP w Namysłowie kpt. mgr inż. Tadeusza Kmiecia, Bogdana Zdyba Wójta Gminy Wilków  oraz Sołtysa Zbigniewa Reczucha. Po przywitaniu przybyłych gości, wszyscy uczcili minutą ciszy zmarłych strażaków. W dalszej części zebrania wiceprezes dh. Wiesław Kwiecień omówił działalność ratowniczo-gaśniczą, podkreślił bardzo duże zaangażowanie członków w działalność OSP Wilków, którzy biorą licznie udział w zawodach sportowo pożarniczych, turniejach wiedzy pożarniczej, w turniejach piłki halowej, zbiórkach i szkoleniach organizowanych przez tutejszą OSP.

Zebranie sprawozdawcze OSP-2.jpeg

Następnym punktem było przedstawienie sprawozdania finansowego, które odczytał dh. Mateusz Królikowski oraz Komisji Rewizyjnej, które zreferował dh. Stanisław Gąsior.

Po udzieleniu absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy głos zabrał Pan Komendant PSP w Namysłowie kpt. mgr. inż. Tadeusz Kmieć, który podziękował za bardzo duże zaangażowanie strażaków z OSP w Wilkowie pod względem mobilności jednostki, jak i w przeglądach operacyjno technicznych, w których OSP Wilków od kilku lat zajmuje I miejsce w powiecie namysłowskim. Pan Komendant również odczytał list pochwalny dla dh. Patryka Olaniszyna, dh. Marcina Makara i dh. Mateusza Królikowskiego za wzorową postawę podczas udzielania pomocy osobie która straciła przytomność na boisku sportowym w Rożnowie. Ponadto Komendant Powiatowy wyróżnił strażaków za profesjonalne przeprowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas pożaru budynku mieszkalnego na ulicy Długiej gratulując następującym Druhom:

- Dh. Jacek Kwiecień
- Dh. Patryk Olaniszyn
- Dh. Mateusz Królikowski
- Dh. Andrzej Szynal
- Dh. Wojciech Szynal
- Dh. Piotr Mętel

Zebranie sprawozdawcze OSP-1.jpeg

Następnie głos zabrał Bogdan Zdyb Wójt Gminy Wilków, który podziękował za wkład i rozwój Straży pożarnej w Wilkowie całemu zarządowi OSP, oraz wszystkim ochotnikom, którzy zostali wyróżnieni. Dziękując strażakom z Wilkowa, Bogdan Zdyb Wójt Gminy Wilków, zapewnił iż wypracowany przez jednostkę OSP Wilków poziom będzie starał się utrzymać i w dalszym ciągu przeznaczać wystarczające środki finansowe dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

Wiesław Kwiecień

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności