GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ORLIK" W BUKOWIU

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORLIK” W BUKOWIU

Dane o Klubie:

Numer Regon: 532433112

 • NIP: 752-13-87-672
 • Data rejestracji: 26 marca 2003 r. w Starostwie Powiatowym w Namysłowie
 • Numer wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych: 1/2003

 

 

 

Władzami Klubu są:

 1. Walne zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 3 lata.
Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
 

Skład Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik”:

 1. Arkadiusz Kacprzak – prezes
 2. Waldemar Kuligowski – zastępca prezesa
 3. Marceli Migdałek – sekretarz
 4. Grażyna Brzeźniak – członek
 5. Bronisława Mela – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

 1. Dorota Birska - przewodnicząca
 2. Agata Mašek - sekretarz
 3. Joanna Kapłon - członek

 

Cele Klubu:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności