GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Otwarcie wiejskiego centrum kultury w Pągowie

                                                            UROCZYSTE OTWARCIE
                                                           WIEJSKIEGO CENTRUM KULTURYDnia 12 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Wiejskiego Centrum Kultury w Pągowie. Wiejskie Centrum Kultury powstało na bazie świetlicy wiejskiej, która została wyremontowana i wyposażona w nowy sprzęt. Środki finansowe na to zadanie gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Program Operacyjnego „Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 działanie 2:3 Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Koszt całkowity zadania wyniósł – 178.731 zł., w tym dofinansowanie – 142.984 zł. i środki własne gminy – 35.747 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „DAKAD” w Wilkowie.
W uroczystości udział wzięli: Wójta Gminy Wilków – Zygmunt Szulakowski, Sekretarz Gminy Wilków – Irena Wagner-Cichosz, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie – Jan Kamiński, Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie - Zygmunt Pniewski, Radny Wsi Pągów i Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie – Bogdan Zdyb, Radny Wsi Pszeniczna – Szczepan Mielczarek, Prezes Spółki „Pagro” w Pągowie – Antoni Płócieniczak, Proboszcz Parafii w Bukowiu – ks. Florian Rumiński, Dzielnicowy Gminy Wilków – sierż. Grzegorz Musiał, Sołtys Wsi Pągów – Marian Radziński i pracownicy Urzędu Gminy w Wilkowie – Wiesław Kwiecień, Kazimierz Olchawa i Dorota Birska.
Na otwarcie Centrum Kultury przybyli licznie mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście. Poświęcenia świetlicy dokonał ks. Florian Rumiński. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który w swoim wystąpieniu m.in. podziękował wykonawcy inwestycji oraz za zaangażowanie pracowników Gminy podczas trwania prac remontowych.
Po podziękowaniach przyszedł moment na wzniesienie toastu lampką szampana i degustację przepysznego ciasta upieczonego przez mieszkanki wsi.
Po części oficjalnej zgromadzeni mieszkańcy i goście przeszli na boisko sportowe gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pogram festynu był bardzo różnorodny, każdy uczestnik mógł coś znaleźć dla siebie. Najwięcej satysfakcji zbudziły wśród uczestników imprezy zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy.
Po długiej rywalizacji wyłoniono najlepszych strzelców: I miejsce zajął Paweł Wieczorek z Pszenicznej (35 pkt.), II miejsce zajął Stanisław Komorowski z Pagowa (32 pkt.), III miejsce zajęła Joanna Trochimowicz z Wilkowa (30 pkt.). Zwycięzcy z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy otrzymali pamiątkowe puchary. Kolejną atrakcją festynu były mecz: kawalerowie-żonaci, który zakończył się zwycięstwem kawalerów 3:0. Dodatkowymi atrakcjami podczas festynu była dmuchana zjeżdżalnia, popcorn, balony, kiełbaski z grilla. Największym jednak powodzeniem cieszyła się loteria fantowa oraz stoisko z ciastem i kawą. Na zakończenie festynu odbyła się zabawa taneczna na powietrzu do późnych godzin wieczornych. Wszyscy bawili się wspaniale.
Uważam, że to niedzielne słoneczne popołudnie było bardzo udane i zapisze się w historii Pągowa a przede wszystkim będzie początkiem wspólnego spędzania czasu wszystkich mieszkańców wsi, natomiast wyremontowana świetlica będzie miejscem spotkań mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży.

IMAG0009.jpeg   IMAG0001.jpeg IMAG0011.jpeg IMAG0013.jpeg IMAG0015.jpeg IMAG0016.jpeg IMAG0017.jpeg IMAG0019.jpeg IMAG0022.jpeg IMAG0023.jpeg IMAG0027.jpeg IMAG0028.jpeg IMAG0031.jpeg IMAG0036.jpeg IMAG0044.jpeg IMAG0046.jpeg IMAG0047.jpeg IMAG0050.jpeg IMAG0052.jpeg IMAG0053.jpeg IMAG0054.jpeg IMAG0056.jpeg
Opr. Dorota Birska


PODZIĘKOWANIA

W imieniu własnym i Rady Sołeckiej z Pągowa serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc finansową , rzeczową a także za okazanie serca i zrozumienia: Urzędowi Gminy w Wilkowie, Wójtowi Gminy Wilków – Zygmuntowi Szulakowskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowie - Zygmuntowi Pniewskiemu, Domu Kultury w Wilkowie – Dorocie Birskiej, Pani Joannie Trochimowicz z Wilkowa, Panu Prezesowi Antoniemu Płócieniczakowi i pracownikom Spółki „Pagro” w Pągowie, Panu Bogdanowi Zdyb – Radnemu Wsi Pągów, Firmie Rzeźnictwo-Wędliniarstwo „Maryniak” z Namysłowa, Panu Władysławowi Osadkowskiemu z Bierutowa, Pani Grażynie Szkudlarskiej – Sklepowi Spżywczo-Przemysłowemu z Pągowa i wszystkim mieszkańcom, w którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy.
Serdeczne podziękowania składam: Komendzie Powiatowej Policji
w Namysłowie za wydelegowanie do zabezpieczania imprezy – sierż. Grzegorza Musiała.
Z wyrazami szacunku
Marian Radziński – Sołtys Wsi Pągów

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności