GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Zawiadomienie - XXXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 20.09.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 6. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  4. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów przysługujących Gminie Wilków w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Wilków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowie;
  5. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
  6.  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia;
  7. zmiany statutu Gminy Wilków;
  8. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pągowie stanowiącej własność Gminy Wilków
 9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 12. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności