Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

W partnerstwie siła

projekt ochrona różnorodności biologicznej.jpeg

Projekt ten nosi nazwę: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej". Dotyczy on ochrony i zachowania bioróżnorodności w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Pokoju. Polega on na gospodarce drzewostanem, objęcie prawną ochroną jedenastu sztuk drzew, nasadzenia drzew i krzewów w tym gatunków rodzimych: lipa szerokolistna, kalina koralowa, barwinek pospolity, śmiałek darniowy, utworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. Projekt obejmuje też  zadanie stworzenia warunków dla bytowania płazów. Zadanie Gminy Wilków polega na: remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej (remont nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowej do systemu drenarskiego, docieplenie budynku oraz stropu, wykonanie izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana podłogi drewnianej na płytki ceramiczne i utworzenie Centrum Bioróżnorodności w Jakubowicach, przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych związanymi z różnorodnością biologiczną; zakupie niezbędnego wyposażenia.

Projekt realizowany będzie w latach 2022 - 2023. Wartość zadania Gminy Wilków szacowana  jest na 430 tys zł.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności