GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zawiadomienie - XXXVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 15.11.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 15 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 1200
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok;
  3. o zmianie uchwały Nr XXXV.297.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków 2019 rok;
  5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków;
  6. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  7. uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
  8. podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXIV.291.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.
 12. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności