Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 17-05-2022
Imieniny: Brunony, Sławomira, Wery

Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:

  • Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb,
  • Wójtowi w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają oświadczenia  w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Stosownie do art. 6 nowelizacji Prawa wodnego - podmioty korzystające z usług wodnych składają po raz pierwszy Wodom Polskim oświadczenia za pierwszy pełny kwartał przypadający po dniu wejścia w życie nowelizacji Prawa wodnego. Nowelizacja Prawa wodnego weszła w życie pod koniec trzeciego kwartału (koniec września 2018 r.), a więc pierwszym pełnym kwartałem jest kwartał czwarty 2018 r. W tej sytuacji podmioty będą składały Wodom Polskim po raz pierwszy oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz opłaty na potrzeby chowu lub hodowli ryb, za czwarty kwartał 2018 r., a więc
w terminie  1 - 30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich po dniu 1 grudnia 2018 r. 

Zasada określona w przywołanym art. 6 nowelizacji Prawa wodnego dotycząca pełnego kwartału, za który składa się po raz pierwszy oświadczenie, nie obejmuje podmiotów składających oświadczenia Wójtowi w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W przypadku tych podmiotów obowiązek składania oświadczeń wszedł w życie wraz z dniem wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że podmioty te powinny złożyć po raz pierwszy oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za III kwartał 2018 r., a więc w terminie 1 - 30 października 2018 r.  Wzór oświadczenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Pobierz wzór oświadczenia dla gmin 

 

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                               mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności