GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wilków, dnia 24 stycznia 2019 r.

GKR.6733.3.2018.EW

 

dot. Modernizacji części kablowo-napowietrznej linii LPN relacji PT Wilków namysłowski – PT Oleśnica od PT Wilków do granicy utrzymania km 117,500 linia kolejowa nr 143 na działkach o nr 171 k. m. 1 obręb Pielgrzymowice i o nr  1 i 4 k. m. 3 obręb Bukowie.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Wójt Gminy Wilków

podaje do wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2019 r. została wydana decyzja nr GKR.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3 w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 700 do 1500, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 24.01.2019 r.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności