Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Zawiadomienie - IV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 12.02.2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )
zwołuję IV  sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień  12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz.  11o0
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia
  28grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wilków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2019 r.
 11. Wolne wnioski i pytania.
 12.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.
                                                                                                                                                                                                            

                                                                            Przewodniczący
                                                                                                 Rady Gminy w Wilkowie                                                                                             Grzegorz Hubicki

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności