GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

O G Ł O S Z E N I E

                                                                  O G Ł O S Z E N I E
                                 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
                                                  zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/31/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                                                                       zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków obejmującego obszar wsi w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca do 21 kwietnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 11 w godz. od 9ºº do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2008 roku w Domu Kultury w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 16 o godz. 12 ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2008 roku .                                                                                                                   Wójt Gminy Wilków

                                                                                                                  Zygmunt Szulakowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności