Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie rozdzielczej sieci wodociągowej, wszczętym na wniosek inwestora Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD’’ Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów z dnia 07 stycznia 2019 r. wszczętym postępowaniem w dniu 08.01.2019 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Wilków

wyznacza

stronie termin siedem dni do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945), organ administracji ma obowiązek zapewnić stronie czynny udział w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronie przed wydaniem przedmiotowej decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Wyznaczony termin liczy się od następnego dnia po dniu doręczenia niniejszego pisma.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Gospodarki Komunalnej  /pok. nr 3 w części budynku B/ od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500 .

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności