GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 06-12-2021
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Konkurs plastyczny dla Dzieci pt. "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

Uprzejmie informujemy, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych, pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Cele konkursu to:

  • - promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,
  • - popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

  • - I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
  • - II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,  w  dowolnej  technice,  na  temat  zapobiegania  wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pracę do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Termin nadsyłania prac konkursowych do Placówki Terenowej KRUS
w Kluczborku upływa z dniem 29 marca 2019r.

Dyrekcja OR KRUS
w Opolu

Regulamin Konkursu 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności