Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Protokuł opisu nieruchomości

                                             Protokół opisu nieruchomości

protokół niniejszy sporządzono na podstawie art.17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191 z późn.zm.) przez Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: 

      1. Jadwiga Zmora                   – przewodnicząca
      2. Krzysztofa Golec–Pianka    – członek
      3. Wiesław Kwiecień              – członek
      4. Kazimierz Olchawa             – członek

Położenie nieruchomości

Gmina                - Wilków
Obręb                - Krzyków

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Obręb                                - Krzyków
Jednostka ewidencyjna       - G.93
Karta mapy                        - 1
Numer działki                     - 60/3
Powierzchnia                      - 0,4676 ha
Księga Wieczysta               - brak

Stan prawny nieruchomości

Właściciel                          - Skarb Państwa

Opis mienia z podaniem wartości gruntu i części składowych

Działka stanowi              - gruntową drogę transportu rolnego,
Wartość szacunkowa     - 28,5 tys.

Na tym protokół zakończono.

Wilków, dnia 28.12.2007 r.                                               Protokół opisu nieruchomości

protokół niniejszy sporządzono na podstawie art.17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191 z późn.zm.) przez Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

     1. Jadwiga Zmora                      – przewodnicząca
     2. Krzysztofa Golec–Pianka       – członek
     3. Wiesław Kwiecień                 – członek
     4. Kazimierz Olchawa                – członek

Położenie nieruchomości

Gmina                     - Wilków
Obręb                     - Krzyków

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Obręb                              - Krzyków
Jednostka ewidencyjna     - G.19
Karta mapy                      - 1
Numer działki                   - 62
Powierzchnia                    - 0,6000 ha
Księga Wieczysta             - brak

Stan prawny nieruchomości

Właściciel - Skarb Państwa
Trwały Zarząd - Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Opolu

Opis mienia z podaniem wartości gruntu i części składowych

Działka stanowi               - gruntową drogę transportu rolnego,
Wartość szacunkowa      - 36,6

Na tym protokół zakończono.

Wilków, dnia 28.12.2007 r.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności