Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, Wójt Gminy Wilków prosi o nie korzystanie z obiektów  rekreacyjnych i sportowych tj.: boisk, placów zabaw, kortów, siłowni zewnętrznych.

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 06-06-2020
Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

OGŁOSZENIE

                                                                                                                                            Wilków 23.04.2008 r.
                                                                          O G Ł O S Z E N I E              W związku z realizacją przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim” w lokalizacjach Ligotka, Wilków informuję, że na dzień 28.04.2008 r (tj. poniedziałek) zaplanowano konsultacje społeczne z udziałem jednostki projektowej, jednostki realizującej projekt i przedstawicieli Urzędu Gminy - w Domu Kultury w Wilkowie o godz. 1800.
            Z uwagi na złożoność tematu proszę o obowiązkową obecność zainteresowanych osób.


                                                                                                                                                        Wójt Gminy WilkówProjekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności