GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.4.2019.EW

Dot. budowy odcinka linii kablowej 15 kV zastępującej linię napowietrzną podlegającą przebudowie w miejscowości Pągów; Gmina Wilków w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 15 kV relacji: GPZ Namysłów – Pawłowice – Lubska; odcinek stacja transformatorowa ,,Idzikowice’’ – stacja transformatorowa ,,Pszeniczna’’ w miejscowościach: Idzikowice, Pągów, Pszeniczna.

Adres inwestycji: działka nr 141/2, 140, 196 (w części nie objęta MPZP), 205, 125, 124/2, KM 1, obręb Pągów.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wilków

podaje do wiadomości, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja nr GK.6733.4.2019.EW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3, w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 19.04.2019 r.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności