Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 17-05-2022
Imieniny: Brunony, Sławomira, Wery

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wilków podaje do wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruch.

dz.nr, km.,KW

Powierzchnia

w  ha

Położenie

Wysokość czynszu

w q pszenicy

Przeznaczenie

Opis
nieruchomości

255/3 km.1

KW 39872

0,3000

Bukowie

0,9000

Teren zabudowy mieszkaniowej
i usług, obecnie  użytkowany rolniczo

RIIIa–0,3000 ha

6/5 I 6/6 km.1

KW 49504

0,2500

Pielgrzymowice

0,6900

Teren zabudowy mieszkaniowej i usług, obecnie  użytkowany rolniczo

RIIIa-0,2100 ha, 
ŁIV-0,0400 ha

184, 181/1, 181/3 km.2
KW 15114, 18014

0,8700

Wojciechów

2,2500

Teren zabudowy mieszkaniowej i usług, obecnie  użytkowany rolniczo

PsIII-0,7200 ha

RIIIa-0,1500 ha

222 km.1

KW 31111

0,3000

Wojciechów

0,7500

Teren zabudowy mieszkaniowej i usług, obecnie  użytkowany rolniczo

ŁIII-0,30000 ha, 

12/2  km.1

KW 6874

0,2600

Wilków

0,6500

Teren zabudowy mieszkaniowej i usług, obecnie  użytkowany rolniczo

 PsIII-0,2600 ha, 

Dzierżawa nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników działek, którzy zwrócili się z prośbą   przedłużenie okresu dzierżawy. Wykaz zostaje ogłoszony na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia
15.05.2008 r. do 05.06.2008 r.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 15.05.2008 r. do 26.06.2008 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie, wejście B, pokój nr 3, tel. 0774195514.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności