GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 22-09-2021
Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 rok

  Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
          Rada Gminy rozpatruje  raport  podczas  sesji, na której  podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie  udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium Wójtowi.  Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
         Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w  debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
        Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy
w Wilkowie, wejście A, pokój nr 9, ul. Wrocławska 11, w godzinach pracy Urzędu.  Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r.
        Debata nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 rok odbędzie się podczas sesji Rady Gminy w Wilkowie w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 1100 w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.
        Wzór zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Wilkowie, wejście A, pokój nr 8, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: bip.wilkow.pl oraz na stronie internetowej gminy: www.wilkow.pl .                                                                                                            

 

                                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                                                 Rady Gminy w Wilkowie
                                                                                                                  Grzegorz Hubicki

Do pobrania:

raport o stanie Gminy Wilków za 2018 rok
wzór zgłoszenia udziału w debacie
klauzula informacyjna

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności