GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Ogłoszenie o przetargu

                                                                              OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wilków na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459) i art.3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) 

                                                                                 o g ł a s z a 
                                                                I   p u b l i c z n y p r z e t a r g u s t n y

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków.
Położenie nieruchomości -
Wilków
Numer działki/Powierzchnia w ha - Część 750/3, RV-0,9300
przeznaczenie 
Wysokość czynszu równowartość - 0,9300 q pszenicy
Kwota wadium - 15 zł
Forma przekazania obiektu - Dzierżawa pod uprawy rolne bez prawa zabudowy
Istniejące obiekty - Użytki rolne

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2008 r. o godz1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 9 czerwca 2008 r. lub na konto Urzędu Gminy BS Wilków 40 8890 1037 0012 0333 2002 0007.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.
Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 3, budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie, telefon 077/4195514. 
                                                                                                  Wilków, dnia 12.05.2008 r.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności