GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Likwidacji ogłasza ponowne rokowania

Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Likwidacji
Ligota Dolna 56, 46-200 Kluczbork


                                                                 OGŁASZA PONOWNE ROKOWANIA
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ligocie Dolnej obrzeże miasta Kluczbork przy trasie głównej Katowice - Wrocław stanowiącej jego własność tj. działkę Nr 443/2 km 1 o powierzchni 0,6299 ha wpisanej w KW nr 62569 w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Obiekt budowlany w zabudowie łącznej - obiekt piętrowy biurowy,łącznik warsztatowy i hala produkcyjno - magazynowa, powierzchnia użytkowa łączna 1172,60 m2, hala o kubaturze 2462 m3.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 437.500 zł netto.
Rokowania odbędą się w dniu 13.06.08r. o godz. 1000 w siedzibie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w likwidacji w Ligocie Dolnej 56.
Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać do 10.06.2008r. do godz. 1500 w zamkniętych kopertach z dopiskiem “rokowania” w sekretariacie KZWŚ w Ligocie Dolnej 56.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wpłata zaliczki w wysokości 21.875 zł. płatne do 10.06.2008r. do godz.15 00 na konto:
Bank Pekao S.A. I Oddział Kluczbork 94124016621111000026565886.

Za datę wpłaty zaliczki uznaje się datę jej wpływu na rachunek bankowy KZWŚ.
Kopię dowodu wpłaty zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który nie wygra rokowań, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Cenę nieruchomości uzyskaną w
rokowaniach osoba wygrywająca winna wpłacić na konto KZWŚ do dnia spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży, która spisana zostanie w terminie 1-go miesiąca od daty rozstrzygnięcia rokowań. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w likwidacji zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przedmiot rokowań można oglądać w dni robocze od godz.7-mej do -15 tej.
Szczegółowe informacje odnośnie rokowań udzielane są w KZWŚ w likwidacji Ligota Dolna 56, tel.077 418 29 59.

 
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności