GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy przeznaczonych do zbycia

 

                                                                                       W Y K A Z
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.) Wójt Gminy Wilków podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczonych do zbycia
           

Oznaczenie nieruch.
dz.nr, km.,KW
Powierzchnia
w ha
Położenie
Cena
w zł brutto
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminny
Opis nieruchomości
219/1 KW 71248
219/2 KW 71248
219/3 KW 71248
219/4 KW 71248
219/5 KW 71248
219/6 KW 71248
219/7 KW 71248
219/8 KW 71248
219/9 KW 71248
0,1405
0,1028
0,0856
0,0855
0,0808
0,0808
0,0806
0,0808
0,1030
Idzikowice
Idzikowice
Idzikowice
Idzikowice
Idzikowice
Idzikowice
Idzikowice
Idzikowice
Idzikowice
25.000
18.000
19.500
19.500
16.000
18.000
18.000
18.000
24.000
Tereny zabudowy jednorodzinnej i usług.
Nieruchomości niezabudowane, wolne od jakichkolwiek obciążeń, w kształcie prostokąta, przylegające do drogi gminnej nieutwardzonej, w II i III linii zabudowy mieszkaniowej. 

 
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu, który zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 5.06.2008 r. do 17.07.2008 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie, wejście B, pokój nr 3, tel. 0774195514. Ww. wykaz zostaje ogłoszony w Gminnym Informatorze, wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie,
w sołectwach oraz w Internecie, w okresie od 5.06.2008 r. do 26.06.2008 r.
 
 
    Wilków, 05.06.2008 r.
 
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności